Бизнес ориентирана адвокатска кантора в сферите на сливанията и придобиванията, конкурентното право, дружествено, търговско и данъчно право, процесуално представителство, авторско право, търговски марки и патентно право, енергийно и вещно право, преструктуриране на сделки и кредити, обществени поръчки, защита на потребителите.

Кантората предлага цялостно обслужване на търговски дружества на абонаментен принцип.

Business oriented law firm in the area of M&A, Competition law, Company, Commercial and Tax Law, Litigation, Intellectual Property, Trade Marks and Patents, Energy, Construction and Property Law, Debt Restructuring and Public Procurement, Consumer Protection law.

The Law Office offers a wide array of services for commercial clients.