адвокат Ангел Стамболийски, тел.: +359899615844

e-mail: stamboliyski.lawfirm@gmail.com

адрес: гр. София 1000, център, район Средец, бул. Витоша 31-33, ет.6 офис 603

Заповядайте в нашата кантора, за да разгледаме внимателно Вашия казус и да предприемем необходимите действия за неговото решаване в кратки срокове.