Адвокатскa кантора „Стамболийски и партньори“ предоставя на клиентите си широк спектър от правни услуги, включващ консултиране и осъществяване на процесуално представителство, проекти, данъчна стратегия и финансово планиране, корпоративно управление, както и пълно правно обслужване на текущата дейност. Основен принцип в работата е индивидуалният подход към всеки отделен случай, внимание към детайла, гъвкавост, както и компетентно, прецизно и точно правно обслужване.